Hvilken informasjon finner jeg på Mine sider?

  • Her vil du finne informasjon om blant annet pågående oppdrag og hvilke konsulenter som er ansatt eller har vært ansatt de siste seks månedene. Du vil finne dine konsulenter og kontaktinformasjon til disse, rapporterte timer og hvor mange timer hver konsulent har rapportert inn.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?