Hvorfor finner jeg ikke mitt oppdrag under timerapporteringen?

  • Hvis ikke oppdraget ditt er aktivert kan du kontakte din Consultant Manager for hjelp.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?