Hvem kontakter jeg hvis jeg er syk?

  • Ring alltid både din arbeidsleder/arbeidsplass og din Consultant Manager med en gang det viser seg at du er syk og ikke kan utføre dine arbeidsoppgaver. Det er ditt ansvar at beskjeden kommer frem, og at fraværet kan dokumenteres. Har du ikke mulighet til å benytte egenmeldingsdager må du ha sykemelding fra lege de dagene du er borte fra jobb.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?