Hvem kontakter jeg med spørsmål knyttet til lønn?

  • Dersom du har spørsmål knyttet til lønn skal du alltid kontakte din Consultant Manager for å få hjelp.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?