Når vil jeg motta lønn?

  • Lønnsutbetaling er den 27.hver måned. Faller den 27. på en helg/helligdag vil du motta lønn siste virkedag i forkant.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?