Min timeliste er låst og jeg må rapportere timer. Hva gjør jeg?

  • Hvis timelisten din er låst er det trolig fordi din Consultant Manager har startet med å forberede lønnen din. Ring eller send en e-post til din Consultant Manager, så vil du få hjelp. Husk at absolutt siste frist for å rapportere timer er siste kalenderdag i måneden. Vi anbefaler at du gjør dette ukentlig.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?