Hva er forskjellen på en søknad (søknadsbrev) og kort motivasjonstekst?

  • Søknaden er gjerne skreddersydd den spesifikke stillingen og kan sees på som et supplement til din CV. En god søknad er veldig viktig. I motivasjonsteksten ønsker vi en kortfattet tekst om hvorfor du er en god kandidat til stillingen. Her finner du nyttige tips til CV, og her kan du lese mer om søknad.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?