Kan jeg oppdatere min CV og andre dokumenter etter at jeg har søkt?

  • Hvis du har lagt ved dokumenter knyttet til en spesifikk stilling, kan du dessverre ikke endre disse i etterkant. Den enkleste måten å endre dette på er å sende en mail til den som er ansvarlig for stillingen gjennom e-postadressen som er oppgitt nederst i annonsen. Dersom du ikke finner den, kan du kontakte oss på chat mellom 09-15.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?