Hvordan og når må jeg registrere timene mine?

  • Timene du har jobbet registerer du på "mine sider". Vi oppfordrer deg til å registrere det enten hver dag eller minst en gang i uken. Husk at du er ansvarlg for at alt er registert korrekt innen utløpet av den siste dagen i måneden slik at vi kan garantere at du får lønnen din i tide. 

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?