Hvilke fordeler tilbyr dere konsulenter?

  • Som konsulent har du opptjening av pensjon og feriepenger gjennom Academic Work. I henhold til likebehandlingsprinsippet vil du også kunne ha rett til visse goder som de i innleiebedriften har. Har du spørsmål knyttet til dette kan du spørre din Consultant Manager  da det vil varierere fra oppdrag til oppdrag. 

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?