Om jeg blir syk, når trenger jeg legeerklæring?

  • Du ha legeeklæring dersom du har vært ansatt i mindre enn 1 mnd, og/eller du har fravær som strekker seg utover egenmeldingsperioden på 3 dager. Retten til egenmelding inntrer fra den andre måneden du har vært ansatt. 

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?