Hva menes med garantilønn?

  • Som konsulent hos Academic Work kan du jobbe på ulike oppdrag, hos ulike bedrifter. Du vil da lønnes utfra hva som står i din kontrakt, i det tidsrommet du arbeider hos den enkelte bedriften. Dersom du skulle oppleve en mellomperiode hvor du venter på nytt oppdrag, vil du også motta lønn, dette er hva vi kaller garantilønn og regnes utfra stillingsprosenten i din kontrakt.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?