Hvem har styringsrett når det gjelder hvilken geografisk avgrensning jeg har rett til å jobbe i?

  • Som konsulent hos Academic Work vil du kunne arbeide hos ulike oppdragsgivere, lokalisert på ulike områder. Det geografiske området du er nødt til å forholde deg til avtales som en del av kontraktsforhandlingen. Hovedregelen er at man forholder seg til det området som oppdraget man tar utgangspunkt i, befinner seg. Academic Work Norway AS har i dag kontor i Oslo og Trondheim. Som konsulent er du gjerne knyttet til et av de to lokasjonene, men dersom man er fleksibel, vil man kunne få mulighet til oppdrag begge steder.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?