Hvilke rettigheter har jeg som konsulent i Academic Work?

  • Som fast ansatt konsulent i Academic Work har du de samme rettigheter som alle andre arbeidstakere. Du har en arbeidsavtale med oss som skal gi forutsigbarhet iht. lønn og stillingsprosent, supplert av en oppdragsbekreftelse som i detalj forteller om lønn&vilkår, arbeidsoppgaver osv. for det oppdraget du skal jobbe på i en avtalt periode. Når oppdraget er avsluttet, jobber vi sammen med deg for å finne nye oppdrag hos en av våre andre kunder.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?