Kan man bli rekruttert til bedriften?

  • Det er ikke uvanlig at konsulenter tilbys fast ansettelse hos den enkelte bedriften etter en periode. Dette er selvfølgelig ingenting vi kan garantere, men har du spørsmål rundt dine muligheter så spør gjerne din Consultant Manager om dette.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?