Hvem er din sjef?

  • Som konsulent har du i utgangspunktet to sjefer. Din Consultant Manager i Academic Work og sjefen i bedriften hvor du jobber. Vedkommende fungerer som din arbeidsleder i hverdagen. Alt som omhandler din ansettelse, dine rettigheter og dine plikter er det din Consultant Manager som er ansvarlig for.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?