Hva vil det si å være konsulent hos Academic Work?

  • Å være konsulent hos Academic Work innebærer at du er ambulerende, hvilket vil si at du arbeider for flere av våre kunder (bedrifter). På denne måten får du muligheten til å teste flere ulike roller i de ulike bransjene

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?