Hvem kontakter jeg hvis jeg er syk?

  • Ring alltid både din arbeidsleder/arbeidsplass og din Consultant Manager med en gang det viser seg at du ikke kan utføre dine arbeidsoppgaver. Det er ditt ansvar at beskjeden kommer frem, og at fraværet kan dokumenteres.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

    Ja   Nei

    Hvilken informasjon mangler du?